Megerles Zeitgenossen und Nachfolger

Herausgegeben von Peter Adler

Inhalt:

  Notentext Seiten
     
Giovanni Priuli (c.1575-1626)  
A 12 Beatus vir à 12 26
  I: 2 Tenori, Org.;
II: Cornetto, Violino, Basso, Org.
III: 2 Canti, Organum cum Theorba;
IV: Viola, Altus, Bassus, Violone, Organo
 
A 15 Laudate Pueri à 12 (11) 18
  5 Voci, Cornetto, 2 Violini, 3 Tromboni, Organo
 
A 70 Pascha nostrum à 12 25
  6 Voc. C. A. A. T. T. B., Violino, 2 Cornetti, 3 Tromboni
 
Giovanni Valentini (1582/83-1649)  
A 2 Veni Sponsa Christi à 15 18
  8 Voc., 2 Violini, 5 Tromboni ô Viola, Organo
 
A 11 Dixit Dominus à 14 (12) 16
  I: Violino, Cornettino, Basso Solo, Org. cum Theorba
II: Doi Canti, Basso, Organo cum Theorba
III: Alto Solo, 3 Tromboni, Org.
IV: Doi Tenori Solo, Org. cum Theorba
 
A 29 Lauda Jerusalem à 8 voce concertatum 7
  8 Voc., Organo
 
A 34 Magnificat à 8 27
  2 Cornetti, 4 Viola da Bracchio, 8 voc., Organo
 
A 63 Canzon a Tre 4
  (2 Violini, Basso, Organo)
 
Georg Poss (c.1570-1633)  
B 10 Miserere mei Deus à 6 18
  4 Voces, 2 Violini, Organo
 
B 11 Miserere mei Deus à 8 23
  4 Voces, 4 Tromboni, Organo
 
Antonio Bertali (1605-1669)  
  Missa Consecrationis à 26 (25) 70
  10 Voces, 2 Violini, 2 Violae, 2 Clarini, 3 Trombe, 2 Cornetti, 4 Tromboni
 
  Miserere mei Deus à 8 26
  5 Voces, 3 Violae, 5 Voces Capella, cum Violone et Organo
 
  Vesperae Dominicales à 8 30
  Dixit Dominus, Confitebor, Beatus vir, Laudate pueri, Laudate Dominum, Magnificat
  8 Voces in Conc., 8 Voces Capella cum Violone et Organo
 
Matthias Sigismund Biechteler (1668-1743)  
  Missa in A à 6 (Sd-A21) 14
  4 Voci, 2 Violini, Organo
 
  Missa in A à 6 (Sd-A22) 40
  4 Voci, 2 Violini, Organo
 
  Missa à 11 (Sd-A26) 54
  à 4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani e Bassi soluti
 
  Missa Solemnis et brevis à 11 (Sd-A27) 39
  à 4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Organo, Fagott, Violoncello per la Batutta
 
  Missa à 11 (Sd-A29) 33
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, 3 Trombonen (cum Rip.), Organo e Basso, Cello (Fagotto)
 
  Missa in A à 11 (Sd-A30) 30
  à 4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Organo
 
  Missa senza Clarini à 6 (Sd-A31) 24
  4 Voci, 2 Violini, Organo
 
  Missa in A à 7 (Sd-A33) 35
  à 4 Voci, 2 Violini, Violoncello (Gambe), Organo, Fagott, Violone
 
  Missa Solemnis et brevissima à 11 (Sd-A34) 33
  à 4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Organo
 
  Vos Amici mei à 6 Offertorium de Apostolis (Sd-A63) 6
  à 4 Voci con 2 Violini, Organo e Bassi soliti (Violone, Fagotto)
 
  Justus ut palma à 11 (Sd-A64) 8
  à 4 Voci con 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Organo e Bassi soliti
 
  Stupendum convivium à 7 (Sd-A66) 12
  5 Voci, 2 Violini, 3 Tromboni cum Rip., Organo e Bassi soliti
 
  Terra tremuit à 11 (Sd-A73) 15
  à 4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpani, Tromboni in Rip., Organo e Bassi soliti
 
  O Jesu amor à 6 (Sd-A81) 6
  à 4 Voci, 2 Violini, et Organo
 
  Veni creator Spiritus à 6 (Sd-A83) 6
  à 4 Voci, 2 Violini e Organo
 
  Intonuit de coelo à 5 (Sd- A1296) 4
  à 4 Voci, 2 Violini unisono e Organo
 
  Benedictus sit Deus à 11 (Sd-A1475) 9
  à 4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpani, Tromboni in Rip., Organo e Bassi soliti
 
  Dixit Dominus à 11 (Sd-A95) 12
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpano, Organo, Violone
 
  Dixit Dominus à 11 (Sd-A96) 10
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpani, Organo
 
  Dixit Dominus à 11 (Sd-A97) 12
  4 Voci, 2 Violini unis., 2 Clarini, (2 Trombe), Timpani, Organo, Violone
 
  Regina coeli à 12 (Sd-A98) 18
  4 Voci, 2 Violini unisoni, Clarino Solo, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Violoncello, Organo
 
  Regina coeli à 12 (Sd-A99) 17
  à 4 Voci, 2 Violini, Clarino Solo, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpani e Organo
 
  Regina coeli à 11 (Sd-A100) 18
  à 4 Voci, 2 Violini unisoni, Clarino Solo, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpani, Violoncello (Gambe), 3 Tromboni e Rip., Organo e Bassi soliti
 
  Regina coeli à 11 (Sd-A101) 17
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpani, Ripieni, Organo
 
  Magnificat à 11 (Sd-A102) 11
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpano, Organo
 
  Magnificat à 11 (Sd-A103) 15
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpano, Organo
 
  Magnificat à 11 (Sd-A104) 15
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpano, Organo
 
  Psalmi de B. Virgo Maria à 6 (Sd-A108) 14
  4 Voci, 2 Violini, Organo
 
  Psalmi Vespertini à 6 (Sd-A109) 15
  4 Voci, 2 Violini, Organo
 
  Litaniae de SS. Sacramento à 15 (Sd-A56) 45
  à 2 Chori, 8 Voces, 2 Violini, 2 Violae, 3 Tromboni, Violone, Fagotto
 
  Litaniae de S. Anna à 6 (Sd-A48) 12
  4 Voci, 2 Clarini non obligati, 2 Violin, 3 Trombon (Rip.) Organo e Bassi soliti
 
  Litaniae de S. Josepho à 12 (Sd-A55) 34
  8 Voces, 2 Violini, 2 Clarini en b-moll e Organo
 
  Litaniae de S. Josepho à 18 (Sd-A57) 43
  8 Voc., 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Tympani, 3 Tromboni (2 Violae in Rip. cum Tromboni)
 
  Litaniae de S. Josepho à 12 (Sd-A46) 20
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Violoncello, Organo e Bassi soluti (Fagotto, Violone) con Ripieni e Tromboni
 
  Litaniae de S. Josepho à 13 (Sd-A47) 32
  4 Voces, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, 2 Violoncelli, Organo e Bassi soluti (Fagotto, Violone) con Ripieni e Tromboni
 
Carl Heinrich Biber (1681-1749)  
  Missa Brevis S. Antonii de Padua à 6 (Sd-A113) 31
  4 Voci, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone e Fagotto
 
  Missa (C-Dur) à 17 (Sd-A114) 112
  8 Voces, 2 Violini, 2 Violae, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani e Organo(Violoncello Principale, 3 Tromboni e Voci in Capella)
 
  Missa Brevis S. Magdalena à 6 (Sd-A115) 37
  4 Voci, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone e Fagotto
 
  Missa Brevis Sanct. Septem Dolorum B. Virginis Mariae à 6 (Sd-A116) 32
  4 Voci, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone e Fagotto
 
  Missa brevis S. Caroli Bor. à 9 (Sd-A117) 32
  4 Voci, 2 Violini, 2 Trombae marinae, Fagotto, Organo e Violone
 
  Missa Brevis à 6 (Sd-A118) 20
  4 Voci, 2 Violini, Organo
 
  Missa Natale à 11 (9) (Sd-A119) 60
  4 Voces, 2 Violini, 2 Trombae, Timpani, Organo, Violoncello, Violone, Fagotto, Ripieni, 3 Tromboni ad lib.
 
  Missa Solemnis à 9 (Sd-A120) 54
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, Timpani, Organo con Violone e Fagotto
 
  Missa S. Joannis Nepomuceni à 8 (Sd-A121) 46
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini ex b fa, Organo con Violoncello, Violone e Fagotto
 
  Missa Paschalis à 12 (Sd-A122) 59
  4 Voces, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Organo con Violoncello obligato, Violone, Fagotto, Ripieni, 3 Tromboni ad libitum
 
  Missa S. Henrici à 6 (Sd-A1123) 33
  4 Voces, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone, Fagotto
 
  Missa S. Jacobi Maioris à 8 (Sd-A124) 64
  4 Voces, 2 Violini, 2 Clarini obligati, 2 Trombae con Timpani ad libit.
 
  Missa S. Leopoldi in Contrapunto à 4 (Sd-A125) 39
  4 Voci, Organo con Violone
 
  Missa S. Josephi à 6 (Sd-A126) 36
  4 Voci, 2 Violini, Organo con Violone, Ripieni, 3 Tromboni ad libit.
 
  Missa S. Crucis à 6 (Sd-A127) 52
  4 Voces, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone, Fagotto
 
  Missa brevis à 6 (Sd-A128) 27
  4 Voces, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone, Fagotto
 
  Missa brevis à 6 (Sd-A129) 23
  4 Voces, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone, Fagotto
 
  Missa quod libet à 12 (Sd-A130) 33
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombae, Timpani, Organo con Violoncello obligato, Violone con Fagotto, 4 Voci Ripieni con 3 Tromboni ad lib.
 
  Te Deum à Due Chori (à 28) (Sd-A133) (Sd-A133) 52
  8 Voci, 4 Violini, 2 Cornetti, 4 Violae, 6 Trombon, 2 Clarini, 8 Trombe, 2 Timpani, 2 Organi con Fagotti, Violoncelli e Violoni
 
  Te Deum à 10 (12) (Sd-A135) 36
  5 Voci, 2 Violini, 4 Trombe, Timpani, Organo con Violoncello e Violone
 
  Regina coeli à 11 (Sd-A138) 19
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombae, Timpani, Organo
 
  Regina coeli à 7 (Sd-A140) 9
  à 5 Voci, 2 Violini, Organo con Violoncello e Violone
 
  Regina coeli à 11 (Sd-A141) 17
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombae, Timpani, Organo
 
  Ad Mariam ò clientes à 6 (Sd-A146) 8
  4 Voci, 2 Violini, Organo con Violone
 
  Salve pretiosum à 6 (Sd-A147) 8
  4 Voci, 2 Violini, Organo
 
  Justus ut palma à 11 (Sd-A148) 14
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombe, Timpani, Organo
 
  Lux illuxit triumphalis à 12 (Sd-A151) 9
  à 4 Voci, 2 Violini, Viola, 4 Trombae, Timpani, Organo, Violoncello, Violone
 
  Prodi sol, surge Titan à 12(11) (Sd-A148) 16
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombae, Timpani, Organo
 
  Litaniae de Venerabili Sacramento à 9 (Sd-A153) 34
  5 Voci, 2 Violini, 2 Violoncelli concertanti, Organo con Violone e Fagotto, (Violone Principl., 3 Tromboni Rip., 2 Violoncelli Ripien., Violone Ripien.)
 
  Litaniae Lauretanae à 9 (Sd-A159) 23
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, Timpani ad lib.,Organo con Violoncello, Violone, Fagotto
 
  Litaniae de Venerabili Sacramento à 8 (Sd-A161) 27
  5 Voci, 2 Violini, Violoncello obligato, Organo e Bassi soluti (Violone, Fagotto, 3 Tromboni Rip., 2 Violoncelli Rip., Violone Ripien.)
 
  Vesperae pro Festis Palii à 12 (Sd-A164) 74
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombae, Timpani, Organo con Violoncello obligato, Violone e Fagotto
 
  Vesperae pro Festis Palii à 12 (Sd-A1414) 47
  4 Voci, 2 Violini, 2 Clarini, 2 Trombae, Timpani, Organo con Violoncello, Violone e Fagotto
 
  Vesperae pro Festis Palii à 12 (Sd-A1415) 66
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombae, Timpani, Organo con Violoncello obligato, Violone e Fagotto
 
  Vesperae pro Festis Palii à 12 (Sd-A1515) 73
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombae, Timpani, Organo con Violoncello obligato, Violone e Fagotto
 
  Magnificat à 6 (Sd-A127) 16
  4 Voci, 2 Violini, Organo con Violoncello, Violone e Fagotto
 
  Ascendit Deus à 11 (Sd-A1529) 15
  4 Voci, 2 Violini, 4 Trombe, Timpani, Organo con Bassi
 

<==  zurück zur Übersicht der Noten